Dzienny Dom Pobytu w Serocku


Dzienny Dom Pobytu
„Zakątek Seniora” w Serocku

jest częścią mazowieckiej sieci wsparcia dla osób starszych
w początkowej fazie chorób otępiennych oraz dla ich rodzin.


Dzienny Dom Pobytu

DDP „Zakątek Seniora” w Serocku

Przeznaczony jest dla osób starszych, u których wykryto chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne. Misją i celem naszego DDP jest przede wszystkim zahamowanie rozwoju choroby oraz zapewnienie osobie starszej dobrej kondycji psychicznej, sprawności fizycznej i aktywności społecznej oraz profesjonalne wsparcie rodzin, którym zależy na dobrym samopoczuciu bliskich w podeszłym wieku.

Komu pomagamy

Beneficjenci programu

DDP w Serocku przyjmuje osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, mające zdiagnozowaną chorobę otępienną w początkowej fazie, w tym chorobę Alzheimera.

Placówka obejmuje wsparciem mieszkańców trzech powiatów: legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego.

Oddziaływania terapeutyczne

Poprawa sprawności i aktywizacja seniora

Przeznaczony jest dla osób starszych, u których wykryto chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne. Misją i celem naszego DDP jest przede wszystkim zahamowanie rozwoju choroby oraz zapewnienie osobie starszej dobrej kondycji psychicznej, sprawności fizycznej i aktywności społecznej oraz profesjonalne wsparcie rodzin, którym zależy na dobrym samopoczuciu bliskich w podeszłym wieku.

Dieta sirtuinowa Mind&Dash

Beneficjenci programu

DDP w Serocku przyjmuje osoby skierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, mające zdiagnozowaną chorobę otępienną w początkowej fazie, w tym chorobę Alzheimera.

Placówka obejmuje wsparciem mieszkańców trzech powiatów: legionowskiego, pułtuskiego i nowodworskiego.

Aktualności

Najnowsze wiadomości z Dziennego Domu Pobytu w Serocku

Relacje z Dziennego Domu Pobytu

„Szczęście bierze się z tego, co człowiek ma w duszy. A nie z tego, co musi zdobyć albo zrobić.Dopełnienie żadnych warunków nie da szczęścia. Jeżeli wyznaczasz sobie cel, który jestwarunkiem…

Rozpoczęcie działalności placówki w trybie dojazdowym do Podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Serocku

Otwarcie placówki – 2. listopada 2020 Nasza placówka miała otworzyć się stacjonarnie przy ulicy Wyzwolenia 31 w Serocku. Tak się też stało, otworzyliśmy Naszą placówkę 2/11, ale w trybie dojazdowym…