Rozpoczęcie działalności placówki w trybie dojazdowym do Podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Serocku

Otwarcie placówki – 2. listopada 2020

Nasza placówka miała otworzyć się stacjonarnie przy ulicy Wyzwolenia 31 w Serocku. Tak się też stało, otworzyliśmy Naszą placówkę 2/11, ale w trybie dojazdowym do Beneficjenta. Osoby, które się do Nas zgłosiły i które przeszły rekrutację, przeszły na tryb zdalny – dojazdowy.

W związku z tym, że działalność dziennych domów pomocy, jak i innych placówek wsparcia dziennego, została zawieszona zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, zajęcia nie mogą odbywać się stacjonarnie w większych grupach.

Dzienny Dom Pobytu działa obecnie w trybie dojazdowym

Placówka nasza więc działa w trybie dojazdowym pracownik – uczestnik. Przeprowadziliśmy wywiady środowiskowe, jak i pełną analizę logistyczną, jak poprowadzić zajęcia dla Seniorów, dla których obecny czas jest naprawdę ciężki. Pracownicy Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Serocku dojeżdżają do podopiecznych do domu.

Dom Dziennego Pobytu w Serocku

Nasza placówka ma do zaoferowania zajęcia z:

 • fizjoterapeutą,
 • terapeutą zajęciowym,
 • psychologiem,
 • logopedą
 • spotkania z opiekunami osób niepełnosprawnych,
 • zajęcia z zakresu scrapbookingu,
 • terapia reminiscencyjna,
 • trening pamięci i koncentracji uwagi,
 • aktywności z dawnych lat.
 • biblioterapia,
 • wspólnie spędzony czas.

Zajęcia ukierunkowane są typowo na zahamowanie choroby, jak i zapewnienie osobie starszej dobrej kondycji psychicznej, sprawności fizycznej oraz profesjonalne wsparcie rodzin, którym zależy na dobrym samopoczuciu bliskich w podeszłym wieku.

Zajęcia nasze są dostosowane do możliwości uczestników. Pracownicy przygotowują się wcześniej do zajęć, po czym bezpośrednio jadą do beneficjenta, co zostało ustalone bezpośrednio za zgodą rodzin, opiekunów i uczestników. Dodatkowo atutem naszych zajęć w trybie dojazdowym będzie dowóz gorącego posiłku dwudaniowego, który jest zindywidualizowany i opracowany przez dietetyka oraz psychologa żywienia.

Dieta Mind&Dash

Dieta ta ma za zadanie tworzyć spójną całość razem z zajęciami z fizjoterapeutą, jak i innymi zajęciami. Cała nasza oferta kierowana jest do osób powyżej 60 r.ż., u których stwierdzono pierwszą fazę choroby otępiennej lub początek choroby Alzheimera. Oferta jest bezpłatna.

Opieka wytchnieniowa

W ramach zajęć jest możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej, gdzie – po uzgodnieniu z placówka – uczestnik może być skierowany do placówki, gdzie zajmie się nim pracownik DDP.

Bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii

Dodatkowo chcieliśmy nadmienić, iż zajęcia te odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, jak i pełnego reżimu sanitarnego. Pracownicy mają na sobie maski ochronne, rękawiczki, zachowany jest dystans bezpieczeństwa.

Dodatkowa pomoc w codziennym funkcjonowaniu i dyżur telefoniczny

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z pomocy pracowników w dokonaniu zakupów artykułów niezbędnych do funkcjonowania dnia codziennego, w załatwieniu wszelkich kwestii formalnych, które wymagają wyjścia z domu oraz mają dostęp do dyżuru telefonicznego, który jest telefonem zaufania i wsparcia, gdzie podopieczni mogą porozmawiać, zgłosić wszelkie sprawy dotyczące bezpośrednio seniora.